РусскийMagyarPolski

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kulturno-istorijski spomenici

DVORAC KRALJA NIKOLE

Dvorac Kralja NikoleIzgrađen je 1885. godine, na samoj morskoj obali. Sastoji se od velikog dvorca, malog dvorca, kapele, stražarnica i zimske bašte. Godine 1910. dozidana je i prostrana plesna sala. U sklopu dvorca nalazi se i park sa velikim brojem mediteranskog rastinja (izmedju ostalog i plutino drvo). Pred dvorcem je bio izgradjen i veliki drveni gat, koji je služio za pristajanje brodova i jahti, na kojemu je kralj Nikola dočekivao i ispraćao zna­čajne ličnosti, koje su ga posjećivale na Cetinju. U periodu od 1866. do 1916. godine i sam je imao deset jahti. Jednu od njih, “Sibil” ku­pio je od romanopisca Žil Verna, a njegova posljednja jahta “Rumija” potopljena je 1915. godine na mjestu današnje gradske marine od strane austro-ugarske topovnjače. Danas je dvorac Zavičajni muzej. U parku dvorca lociran je voz “Ćiro” sa dvije lokomotive i dvoje putničkih kola, od kojih su jedna bila salonska kola kraljevske porodice, kao sjećanje na željezničku prugu Bar Virpazar, koja je puštena u saobraćaj još 1908. godine. To je bila prva željeznička pruga u Crnoj Gori uskog kolosjeka (dužine 43 km.) i prolazila je kroz tunel, koji je bio dužine 1969 m. Ovom prugom saobraćaj se odvijao do 1959. godine. Ovdje je i veliki cvjećarnik posebnog oblika nerđajuće konstrukcije, poklon italijanskog kralja Emanuela, koji danas služi kao ugostiteljski objekat pod nazivom “Knjaževa bašta”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAJ-NEHAJ

haj nehaj

Ostaci srednjevjekovnog grada Nehaja podignutog u XV vijeku. Nalazi se na udaljenosti od oko 10 km, sjeverozapadno od Bara na nepristupačnom brdu iznad mora na nad. visini od 225 m. Prvi put se pominje 1542. godine, izgradili su ga Mlečani. U samom gradu nalazi se crkva Sv. Dimitrija iz XIII vijeka sa dva oltara (pravoslavni i katolički), starija od samog utvrdjenja.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR (SAMOSTAN) BOGORODICE RATAČKE

manastir bogorodiceOstaci benediktanskog samostana Bogorodice Ratačke iz XI vijeka. Nalazi se na morskoj obali na samom kraju rta Ratac, između Bara i Sutomora. Sačinjavale su ga tri crkve, nekoliko zgrada zaštićenih odbrambenim zidovima i kulama. Od 1443. g. nalazio se pod mletačkom upravom, a 1571. g. Turci su ga spalili i srušili.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR STARČEVO

manastir starcevo

Na ostrvu Starčevo u Skadarskom jezeru. Datira iz doba Đurđa Balšića. Osnovao ga je otac Makarije 1377. godine, koji je kao isposnik živio na ostrvu, pa je po tome nazvan Starčevo. Kompleks manastira se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa. Manastir je bio prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a koričile su se i ukrašavale knjige u njemu. U ovom manastiru se nalazi grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.Rekonstrukcijom dijela konaka i stvaranjem uslova za život, Starčevo je sada naseljen i aktivan manastir na jezeru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR MORAČNIK

manastir moracik

Nalazi se na istoimenom ostrvu u Skadarskom jezeru. Prvi put se pominje 1417. godine, u povelji Balše III. Manastirski kompleks su sačinjavale crkva posvečena Sv. Bogorodici, zgrada konaka, trpezarija i visoka kula sa četiri sprata, ograđen kamenim zidom sa monumental-nom kapijom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR BEŠKA

manstir beska

Nalazi se u središnjem dijelu istoimenog ostrva u Skadarskom jezeru. Manastir se sastoji od dvije crkve, veće posvećene Sv. ĐOrđu (14 v.) i manje posvećene Sv. Bogorodici (1440). Manastir je zadužbina Đurđa II Stanimirovića - Balšića. Manastir Beška, kao i manastir Starčevo, je bio poznat po intenzivnoj prepisivačkoj djelatnosti. Tamo je nastao Gorički zbornik, vjersko- poučni rukopis, čiji je sastavljač Nikon Jerusalimac.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR PREČISTA KRAJINSKA

manastir precista

Jedan od najzanačajnijih spomenika u Crnoj Gori. Ostaci manastira sa crkvom posveće­nom Uspeniju Bogorodice, nalaze se u blizini mjesta Ostros, na obali Skadarskog jezera. Crkva se prvi put pominje krajem X vijeka, u Ljetopisu Popa Dukljanina. Manastir je osnovao knez Vladimir za koga je vezana legenda o tragičnoj ljubavi njega i prelijepe Kosare, kćerke makedonskog cara Samuila.Manastir je jedno vrijeme bio sjedište Zetske mitropolije, da bi krajem XVI vijeka bio srušen. U njegovoj blizini u mjestu Ostros nalazi se bunar žive vode koji datira iz 1001. godine a koji i danas snabdijeva stanovništvo okolnih sela pitkom vodom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR GORNJI BRČELI

manastir gornji brceliNalazi se u istoimenom selu, po kome i nosi ime. Osnovao ga je početkom XVIII vijeka Vladika Danilo, kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastira se nalazi crkva posvećena Pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas, rad Petra Čolanovića iz 1928. godine. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokim kamenim zidom sa glavnom kapijom na južnoj strani. Na zidu, uz kapiju, sa njene istočne strane, podignut je jednodjelni zvonik na preslicu. Zgrada starog konaka, formirana je kao tipična crmnička kuća sa karakterističnim voltovima i terasom. Pri manastiru je 1863. godine osnovana škola, koja je kasnije preseljena u obliznji manastir Donji Brčeli.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANASTIR DONJI BRČELI

donji brceliNalazi se u istoimenom selu, sa crkvom posvećenom Sv. Nikoli. Manastir je podignut u XV vijeku. Ispod poda hrama izgrađena je zasvođena prostorija u koju se ulazi kroz otvor formiran u podu oltarskog prostora. Vjeruje se da je ova prostorija u vrijeme Šćepana Malog, služila kao tamnica. Kasnije je u ovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan mali. U ovom manastiru radila je škola koja je preseljena iz manastira Gornji Brčeli.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARSKI TRIKONHOS

barski tri

Podizanje ove crkvene građevine vezuje se za period Justinijanove epohe (VI vijek). Očuvani zidovi građevine dosežu visinu do 1 m. Prilikom istraživačkih radova na Crkvi, pronađeni su fragmenti dekorativne kamene plastike i nekropola.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRKVA SV. TEKLE

sv-tekla

Sazidana je od lomljenog kamena u XIII vijeku. Prvobitno je bila pravoslavna, da bi poslije unijašenja dobila i drugi, katolički oltar. Ova crkva i danas ima dva oltara, a posjećuju je i na njenom groblju se sahranjuju pripadnici obije vjeroispovijesti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRKVA Sv. NIKOLE

cv-sv.nikole

U njoj je smještena Barska nadbiskupija, koja je osnovana 1089. godine, što je potvrdio Papa Klement III, time što je poslao Palij (ogrtač), Arhiepiskopu dukljanske stolice i potčinio mu tri episkopije (Bar, Kotor, Ulcinj, Svač, Skadar, Drivostu, Pilot), a zatim i države Srbiju, Bosnu i Travuniju. Barski nadbiskup ima titulu Primas srpski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŽAMIJA OMERBAŠIĆA

dzamija omerbasica

Nalazi se u Starom Baru. Nastala je krajem XVII vijeka. Jednostavno građena, pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid. Pored džamije na ulazu u kompleks, sagradjeno je u XVII vijeku Derviš-Hasanovo turbe. Uz njega je prizidana manja prizemna zgrada, koja je sluzila kao stambeni objekat. Pored ulaza je izgradjena i javna česma, a kasnije i džamijska kuća namijenjena za boravak hodže ili imama. Cijeli prostor je ograđen kamenim zidom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRKVA SV. ROKA – Spič

Ostaci crkve Sv. Roka nalaze se u blizini Sutomora. Datiraju iz XIV vijeka. Iako je imala samo jedan oltar crkva je služila pravoslavcima i katolicima. Danas se nalazi u ruševinama.

CRKVA SV. ATANASIJA - Sotonići

Datira s kraja XIV v. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.

CRKVA Sv.PETKE-Šušanj

Podignuta je u srednjem vijeku. Zidana je od grubo tesanog kamena.